Ekspertyzy mykologiczne

Ekspertyzy mykologiczne, odgrzybianie budynków i usuwanie pleśni

Jako Rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budowlanych wykonujemy ekspertyzy mykologiczne i mykologiczno-budowlane od ponad 10 lat.

Jesteśmy doświadczonymi, solidnymi specjalistami w tym zakresie.
Posiadamy wiele referencji na wykonywane przez nas ekspertyzy.

Wraz z wykonaniem ekspertyzy mykologicznej tj. ekspertyzy w zakresie:

  • występowania biokorozji, czyli grzybów domowych, pleśniowych, mchów, porostów, owadów szkodników technicznych drewna oraz
  • wilgoci (podciąganie kapilarne, braki w hydroizolacjach, wilgoć technologiczna) i potencjalnego zagrożenia wystąpienia zagrzybienia murów lub drewna konstrukcyjnego,
  • badania powietrza wewnętrznego na ilość zarodników grzybów pleśniowych, czyli zanieczyszczenie mykologiczne powietrza w domu, biurze, magazynie;

podajemy zalecenia dot. usunięcia przyczyn zagrzybienia, zalecenia remontowo-budowlane, podajemy środki i technologie wykonania nowych/odtworzenia hydroizolacji, osuszenia budynku, odgrzybienia, podajemy koncepcję zabezpieczenia lub naprawy. Oczywiście rozpoznajemy i podajemy przyczyny stanu zaistniałego.

Ekspertyza mykologczna i mykologiczno budowlana zawsze zawiera opisaną dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej.

Przy wykonaniu ekspertyzy mykologiczno-budowlanej oprócz części mykologicznej czyli dot. aspektów biologicznych określamy także ogólny stan techniczny budynku pod względem mykologicznym, skupiamy się na elementach konstrukcyjnych budynku jak więźba dachowa, stropy.

Na prośbę Inwestora szacujemy koszty remontu i wykonujemy kosztorysy.

Wykonaliśmy setki ekspertyz mykologicznych i mykologiczno-budowlanych takich obiektów jak: budynki dworców kolejowych, wieże ciśnień, kościoły, hale przemysłowe, hale sklepowe, zabytkowe stare młyny, dworki, pałace, wille, ale również zbadaliśmy pod kątem zagrzybienia i zawilgocenia obiekty zupełnie nowe – mieszkania, domy, biurowce, badamy także obiekty poremontowe – odrestaurowane zabytki, kościoły.

Badamy wiele obiektów drewnianych – kościoły, budynki podcieniowe, domy drewniane itp.

Ekspertyza mykologiczna, opinia mykologiczna orzeczenie z badań mykologicznych mieszkań.

Wykonujemy badania mykologiczne mieszkań gdzie występuje grzyb lub dziwne, nieokreślone zapachy. Określamy przyczyny powstałej sytuacji i podajemy zalecenia dot. likwidacji grzyba i wilgoci.

Możemy wykonać samo badanie jakości powietrza na zawartość ilościową zarodników grzybów pleśniowych.

To badanie wskaże nam potencjalny problem z zagrzybieniem, ukryte źródło zagrzybienia i natężenie szkodliwego czynnika w postaci mykotoksyn w powietrzu na zdrowie człowieka a przede wszystkim dzieci i osoby starsze, które są bardziej narażone na skutki przebywania w zagrzybionym, niezanieczyszczonym pomieszczeniu.

Wykonujemy także badania powietrza w biurowcach, gdzie działanie i czystość urządzeń klimatyzacyjnych staje pod znakiem zapytania, a symptomy zdrowotne takie jak sienny katar, kaszel, łzawiące oczy, swędzenie i zaczerwienienie skóry, apatia, zmęczenie, senność wystepują u większości pracowników.

Wykonujemy EKSPERTYZY KONSTRUKTORSKIE.

ekspertyza mykologiczna żuławkiekspertyza mykologiczna żuławki

Fot. Ekspertyza mykologiczna drewnianego budynku podcieniowego, Żuławki.

ekspertyza mykologicznaekspertyza mykologiczna

Fot. Ekspertyza mykologiczna drewnianego stropu, odkrywka stropu, warstwy stropu do obliczeń obciążenia stropu, kamienica na Starym Mieście w Toruniu, ul.Szeroka, obecnie „Pizza Hut”.

ekspertyza mykologicznaopinie mykologiczne ekspertyzy mykologiczne

Fot. Ekspertyza mykologiczna więźby dachowej zabytkowego budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Widoczne zniszczenia spowodowane przez jeden z gatunków grzyba domowego.

strop drewniany, ekspertyza stropu, mykologia, badania konstrukcyjneopinie mykologiczne ekspertyzy mykologiczne

Fot. Ekspertyza mykologiczno-budowlana drewnianych stropów kompleksu szpitalnego w Iławie.

ekspertyza mykologiczna, grzyb domowy

 

Fot. Przykład zniszczenia drewna przez grzyba domowego (widoczne pryzmatycze spękania). Fot z badanego mieszkania w Szczecinie.

 

 

Opracowana przez naszą firmę ekspertyza mykologiczna zawiera:

  • Wyniki dokonanych oględzin i badań –  opis stanu technicznego budynku, z uwzględnieniem zniszczeń (i ich rozmiaru) spowodowanych przez grzyby domowe, grzyby pleśniowe, bakterie, owady niszczące drewno oraz podanie przyczyn ich powstawania
  • Ocenę stanu istniejącego budynku
  • Badania wilgotnościowe przegród budowlanych oraz zgodnie z potrzebą badania laboratoryjne występujących grzybów pleśniowych
  • Wyniki badań pobranych próbek materiałów budowlanych
  • Dokumentację fotograficzną
  • Dokumentację techniczną – na rzutach zaznaczamy miejsca problemowe, obszar porażenia oraz elementy do naprawy lub wymiany
  • w naszych ekspertyzach proponujemy zalecenia i sposób usunięcia przyczyn porażenia budynku przez biokorozję z podaniem zakresu robót impregnacyjnych i odgrzybieniowo – remontowych

 

Ekspertyza mykologiczna jest prawną podstawą do podejmowania przez  inwestora decyzji o zakresie robót remontowo-budowlanych, modernizacyjnych, a nawet zakwalifikowania obiekt do rozbiórki. Nasza ekspertyza mykologiczna jest zgodna z polskimi normami, przepisami i wytycznymi, aprobatami technicznymi, atestami higienicznymi , instrukcjami dot. stosowania preparatów do impregnacji i odgrzybiania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 75 podane są warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. §322.Pkt.3 Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub zmiany przeznaczenia budynku, w wypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników, odpowiednie roboty zabezpieczające.

opinie mykologiczne ekspertyzy mykologiczneopinie mykologiczne ekspertyzy mykologiczneopinie mykologiczne ekspertyzy mykologiczneopinie mykologiczne ekspertyzy mykologiczne

Fot. Ekspertyza mykologiczno-budowlana zabytkowego budynku Dworca PKP Gdańsk Główny. Odkrywka schodkowej ławy fundamentowej.  Wstępne badanie wilgotności muru.

opinie mykologiczne ekspertyzy mykologiczne

Fot. Ekspertyza mykologiczno-budowlana kompleksu zabytkowej Austerii (w skład wchodzi kilka budynków wraz ze stajniami), Raszyn.

opinie mykologiczne ekspertyzy mykologiczneopinie mykologiczne ekspertyzy mykologiczne

Fot. Ekspertyza mykologicza zabytkowej Wieży Ciśnień w Bydgoszczy, element drewniany konstrukcji wieży zniszczony przez owady techniczne szkodniki drewna.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY