Osuszanie fundamentów

Osuszanie fundamentów  związane jest z osuszaniem budynków. Wiele problemów, które pojawiają się dotyczy właśnie zawilgoconych fundamentów i nieprawidłowo wykonanego lub zaprojektowanego systemu hydroizolacji. Bądź jego brak.

Budynek, w którym mieszkają ludzie ma być suchy. Kiedy hydroizolacja zostanie wykonana w sposób nieprawidłowy,  pojawia się wilgoć. Gdy pojawia się zawilgocenie trwające dłuższy czas, pojawia się zagrzybienie. Jest ono szkodliwe dla zdrowia mieszkańców oraz dla stanu budynku. Brak odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej sprawia, że fundament zaczyna chłonąć wodę z gruntu. Prowadzi to do stopniowej degradacji tych materiałów, z których został wykonany budynek.

Zalecamy dwa podstawowe rodzaje hydroizolacji jako metody osuszania fundamentów:

  • pionową;
  • poziomą – tzw. przeponę wykonujemy metoda iniekcji na bazie kremów.

Najlepiej wykonać obydwie hydroizolacje kompleksowo, ale jeśli np. hydroizolacja pionowa jest bez zarzutu wtedy wykonujemy izolację poziomą i budynek jest kompleksowo zabezpieczony przed wilgocią i wodą.

Hydroizolację poziomą metodą iniekcji można wykonać od strony pomieszczeń. Odcina ona budynek od wilgoci podsiąkanej kapilarnie z gruntu. A ściany powyżej wykonanej przepony schną same, lub przy pomocy wstawionych do pomieszczeń osuszaczy budowlanych tzw. kondensacyjnych lub adsorpcyjnych. W zależności od poziomu zawilgocenia.

Aby proces osuszania budynku był całkowity wykonujemy również tynki renowacyjne oddające wilgoć na zewnątrz. Mur oddycha i jednocześnie się osusza samoistnie.

Wykonując oba rodzaje izolacji, należy pamiętać o tym, że muszą one być ze sobą połączone w sposób szczelny. Uwzględnić trzeba także warunki gruntowe panujące w miejscu, w którym ma stanąć budynek. Spoistość gruntu oraz wysokość wód gruntowych w różnych porach roku ma decydujący wpływ na to, czy zastosujemy hydroizolację:

  • ciężką;
  • średnią;
  • lekką.

Przed przystąpieniem prac zabezpieczających fundamenty należy odpowiednio odrestaurować ich powierzchnię. Przeprowadzić tzw. prace przygotowawcze.

Cały proces osuszania budynku kontroluje specjalista Mykolog Budowlany wpisany w rejestr Rzeczoznawców PSMB. Procentuje to efektywnym osuszeniem na lata.

 

Poniżej zdjęcia z naszych realizacji osuszania:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz doradztwa nt. stosowanych środków i technologii.

mgr inż. Jarosław Ciak tel. 502663909