Osuszanie fundamentów

Osuszanie fundamentów  związane jest z osuszaniem budynków. Wiele problemów, które pojawiają się dotyczy właśnie zawilgoconych fundamentów i nieprawidłowo wykonanego lub zaprojektowanego systemu hydroizolacji. Bądź jego brak.

Budynek, w którym mieszkają ludzie ma być suchy. Kiedy hydroizolacja zostanie wykonane w sposób nieprawidłowy,  pojawia się wilgoć. Gdy pojawia jest ona stała, pojawia się zagrzybienie. Jest ono szkodliwe dla zdrowia oraz dla stanu budynku. Brak odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowe sprawia, że fundament zaczyna chłonąć wodę z gruntu. Prowadzi to do stopniowej degradacji tych materiałów, z których został wykonany budynek.

Zalecamy dwa podstawowe rodzaje hydroizolacji jako metod osuszania fundamentów:

  • pionową;
  • poziomą.

Najlepiej wykonać obydwie hydroizolacje aby był cały system, ale jeśli np. hydroizolacja pionowa jest bez zarzutu wtedy wykonujemy izolację poziomą i budynek jest kompleksowo zabezpieczony przed wilgocią i wodą.

Izolacja pozioma sprawia, że wilgoć nie przedostaje się w górę budynku, robimy barierę dla tzw. podciągania kapilarnego wody.

Wykonując oba rodzaje izolacji, należy pamiętać o tym, że muszą one być ze sobą połączone w sposób szczelny. Uwzględnić trzeba także warunki gruntowe panujące w miejscu, w którym ma stanąć budynek. Spoistość gruntu oraz wysokość wód gruntowych w różnych porach roku ma decydujący wpływ na to, czy zastosujemy hydroizolację:

  • ciężką;
  • średnią;
  • lekką.

Przed przystąpieniem prac zabezpieczających fundamenty należy odpowiednio przygotować i odrestaurować ich powierzchnię.

 

Poniżej zdjęcia z naszych realizacji osuszania:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz doradztwa nt. stosowanych środków i technologii.

502663909